18. 07. 2019

Neonatologická klinika dostala pět nových polohovacích postýlek

ÚSTÍ NAD LABEM – Pět nových polohovacích postýlek pro novorozence získala Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Postýlky byly pořízeny díky projektu „Pomáhejme“, který byl ve prospěch kliniky uspořádán v hotelu Ostrov u Tisé. Celý projekt podpořily společnosti SMWorks s.r.o. a UNAR s.r.o.

Ředitel hotelu Ostrov Ondřej Kulič uvedl, že cílem projektu „Pomáhejme“ bylo podpořit skvělou práci perinatologického centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Projekt pod názvem ´Pomáhejme´ letos proběhl 7. dubna, tedy na Světový den zdraví. V tento den jsme vybrané peníze z ubytování vynásobili dvěma a věnovali neonatologické klinice. O akci byl velký zájem a i díky příspěvkům od kolegů se nám podařilo vybrat peníze na pět dětských postýlek,“ vysvětlil Ondřej Kulič, který by v projektu rád pokračoval i v dalších letech. „Jsme rádi, že můžeme dlouhodobě pomáhat tam, kde je potřeba,“ doplnil David Porš ze společnosti SMWorks s.r.o., který do ústecké nemocnice dorazil společně s Ondřejem Kuličem a Lubomírem Unarem z UNAR s.r.o.

Nové postýlky už jsou na svých místech a dobře slouží maminkám i personálu nemocnice. „Rádi bychom poděkovali za dlouhodobou podporu řediteli hotelu Ostrov Ondřeji Kuličovi a všem, kteří se na projektu podíleli a podílejí. Kromě hezkého designu nové postýlky svou polohovatelností zlepší komfort jak dětem a maminkám, tak i personálu neonatologické kliniky Masarykovy nemocnice,“ uvedl přednosta kliniky MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je součástí jednoho ze dvou perinatologických center Krajské zdravotní, a. s., druhé je v mostecké nemocnici. Obě zdravotnická pracoviště spadají mezi dvanáct center v celé České republice. V rámci třístupňové diferencované péče ústecká neonatologická klinika zajišťuje všechny tři úrovně péče o novorozence, od péče o fyziologické novorozence přes intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého.

Zdroj: info@kzcr.eu

Vyjádření Krajské zdravotní k nátlaku vládních představitelů k převzetí Lužické nemocnice

Krajská zdravotní, a. s. (KZ), v posledních dnech čelí mediálním útokům vyvolaným prohlášením vládních představitelů, podle kterých musí KZ urychleně převzít Lužickou nemocnici a polikliniku, a.s., v Rumburku (LNaP). Situace se dále vyhrotila poté, co zastupitelé města Rumburk neschválili na svém zasedání dne 9. 7. 2019 úhradu loňské a letošní ztráty a představenstvo LNaP rozhodlo, že podá k soudu návrh na vypsání insolvence.

Proti prohlášení představitelů vlády se KZ ohradila tiskovým prohlášením ze dne 1. 7. 2019, ve kterém avizovala zájem na řešení situace, což společnost potvrzuje svým dlouhodobým konzistentním postojem. Ten je veden snahou o zajištění zdravotní péče pro obyvatele celého Ústeckého kraje a není důsledkem politického tlaku ze strany vládních činitelů nebo kohokoli dalšího. V prohlášení bylo zdůrazněno, že o převzetí či nepřevzetí LNaP rozhoduje výhradně představenstvo KZ, v rámci obchodního vedení, přičemž musí postupovat striktně s péčí řádného hospodáře. Pokud představenstvo nebude znát výsledek zadaného auditu a nebude mít tak dostatek informací k učinění kvalifikovaného rozhodnutí, zda nemocnici převzít či nikoli, LNaP převzít nemůže.

Je nutné připomenout, že situaci mělo možnost město Rumburk vyřešit již před více než dvěma lety, kdy Ústecký kraj poprvé nabídl pomocnou ruku, kterou tamní samospráva odmítla ve snaze získat za tehdy již finančně nestabilní nemocnici finance navíc od komerčního subjektu. Právě tato liknavost bývalého vedení města dovedla situaci až do současného stavu. Kdyby vedení města jednalo včas, mohl být nutný audit stavu nemocnice, který je těsně před dokončením, dnes již dávno hotový a mohlo se jednat nad konkrétními daty o stavu nemocnice.

O situaci, která nyní panuje na Šluknovsku, ví vládní představitelé již delší dobu, kdy mohla být energie soustředěná na nátlak směrem k Ústeckému kraji a KZ věnována jednání se zodpovědnými institucemi, tedy zdravotními pojišťovnami a ministerstvem zdravotnictví. Předseda vlády a ministr zdravotnictví opakují, že situace se musí vyřešit ihned, jinak bude pozdě a vyzývají představitele Ústeckého kraje a Krajské zdravotní, a. s., aby situaci neprodleně řešili. Krajská zdravotní, a. s., ale ihned jednat nemůže, jelikož je akciovou společností se zákonnými povinnosti a danými postupy. Pokud je podle vládních představitelů nutné jednat ihned, jsou to právě předseda vlády a ministr zdravotnictví, kdo by toto měl zajistit. Ne však nátlakem na ostatní, ale  vlastními reálnými kroky. Předseda vlády má jistě možnosti, jak zajistit prostředky na úhradu ztráty LNaP ze státního rozpočtu a odvrátit tak insolvenci LNaP, která je jinak nevyhnutelná. Ministerstvo zdravotnictví ČR je zase orgánem, který primárně nese odpovědnost za fungování zdravotnictví v České republice. Současně je ministerstvo také zřizovatelem nemocnic a nabízí se tedy možnost, že by LNaP mohlo samo převzít a urychlit tak bezproblémové zajištění zdravotní péče pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku.

Jednání představitelů KZ, která mají předcházet možnému převzetí nemocnice, neustala. Jsou vedena stále, a opět se snahou pomoci Rumburku a širokému okolí zachovat potřebnou zdravotní péči, kterou jim bohužel nezajistila místní samospráva. V návaznosti na pokračující zájem KZ zajistit obyvatelům Šluknovského výběžku kontinuitu dostupné zdravotní péče proběhlo v červnu 2019 mimo jiné jednání v Nemocnici Varnsdorf. Na něm představitelé KZ vyslovili záměr obnovit jednání o spolupráci, která byla zahájena na konci roku 2017.

Důležitá nyní budou jednání Ing. Jiřího Nováka, předsedy představenstva KZ, a Ing. Petra Fialy, generálního ředitele KZ s náměstkem ředitele VZP Ing. Davidem Šmehlíkem, MHA, dne 23. 7. 2019, a s ministrem zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, dne 24. 7. 2019. V té době by již mělo být dokončeno zpracovávané „Posouzení využití akciové společnosti Lužická nemocnice a poliklinika pro co nejefektivnější zajištění zdravotní péče prostřednictvím Krajské zdravotní, a. s.“, přičemž posouzení bude muset být projednáno v orgánech Krajské zdravotní, a. s., a Ústeckého kraje.

Zdroj:KZÚK/Foto: Ilustrační

Polštářky pro pacienty ústecké onkologie ušily švadlenky z celé republiky

ÚSTÍ NAD LABEM – Více než dvě stovky polštářků předala ve středu 10. 7. 2019 pacientům Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., ředitelka výstavy Prague Patchwork Meeting Jana Štěrbová.

 

Švadlenkám za pečlivou práci a Janě Štěrbové za dlouhodobou podporu nemocnice poděkoval ředitel zdravotní péče Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. „Velice mě těší zájem všech, kteří podporují ústeckou nemocnici, její personál i pacienty. Rád bych poděkoval za pěkné dary, které často zdobí i milé osobní vzkazy. Poděkování ale patří i zaměstnancům onkologického oddělení v čele s primářkou MUDr. Martinou Chodackou za péči, se kterou se pacientům denně věnují,“ uvedl MUDr. Josef Liehne.

 

Uznávaná česká autorka a lektorka v oblasti art quiltu Jana Štěrbová přitom předávala dar v ústecké Masarykově nemocnici už loni. „V rámci našich meetingů děláme vždy i charitativní akci. V posledních dvou letech jsem organizátorkou charitativních akcí já. Loni jsme vyráběli deky, kterými v ústecké Masarykově nemocnici přikrýváme miminka v inkubátorech, letos jsme se rozhodli podpořit onkologické pacienty,“ vysvětlila hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Mgr. Markéta Svobodová, která se ve volném čase věnuje právě patchworku.

Podle Jany Štěrbové byl zájem švadlenek o aktuální projekt mimořádný. „Ozývaly se nám dámy i ze zahraničí. Polštářky jsme vystavovaly i na Pragu Patchwork Meetingu, kam nám návštěvníci nosili řadu dalších. Už nyní se navíc lidé ptají, jaký bude další charitativní projekt pro Masarykovu nemocnici,“ uvedla Jana Štěrbová.

Polštářky převzala primářka Onkologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Martina Chodacká s vrchní sestrou oddělení Janou Švandovou. „Pacienti polštářky dostanou při přijetí, poté si je odnesou domů a při příští návštěvě si je mohou zase přinést. Dostávat je budou pacienti onkologického oddělení v Ústí nad Labem i v Chomutově,“ doplnila primářka MUDr. Martina Chodacká.

Zdroj/Foto: KZÚK

Co nikdy Goethe nenapsal….. to je název literární soutěže v Teplicích

TEPLICE – Teplice jsou v severočeském regionu tradičně vnímány jako nositel kultury a jako spojnice mezi významnými osobnostmi českého a světového formátu.

Asi nejvíc je s Teplicemi spojován básník Johann Wolfgang von Goethe. Je proto s podivem, že toto kulturní město dosud nemělo svou vlastní literární aktivitu, ať už v podobě soutěže, nebo festivalu, přehlídky či jiné větší akce.

To se změnilo letos v zimě, kdy se mladá autorka Saša rozhodla, že spolu se svými kolegy zorganizuje v Teplicích autorskou literární soutěž.

Kdo soutěž organizuje

Do projektu se ochotně zapojila místní Regionální knihovna (https://www.knihovna-teplice.cz/) a Nadační fond Grácie (http://www.nfgracie.cz/), který v Teplicích reprezentuje dobročinnou aktivitu pomáhající lidem s hendikepem. Hned od začátku má soutěž také podporu od „externího“ člena realizačního týmu, totiž mediálního domu Computer Media (https://www.computermedia.cz/). Ten sice sídlí až na Hané, ovšem s ústeckým regionem je už nějaký čas spojen skrze místní autorku Evu Musilovou. Computer Media má pro vítěze soutěže připraveny zajímavé a velmi hodnotné ceny. Impulsem pro to, aby se do soutěže zapojil jako jeden z donátorů, bylo, že právě v této době vydává v reedici úspěšnou publikaci Evy Musilové – dvoudílný Kurz tvůrčího psaní.

Mediálním partnerem soutěže jsou zpravodajské weby http://www.zpravy-teplice.cz/ a http://www.zpravy-usti.cz/.

Informace o soutěži

Nová teplická literární soutěž je příznačně nazvána Co nikdy Goethe nenapsal. Určena je autorům od 16 let a zúčastnit se jí může kdokoli odkudkoli, předávání cen proběhne v Teplicích v severních Čechách.

Všichni autoři, jejichž díla budou splňovat uvedené parametry, obdrží osvědčující list.

Vypsány jsou tři okruhy, do nichž se autoři mohou zapojit:

  1. Co nikdy Goethe nenapsal: báseň; rozsah maximálně 300 slov
  2. Proč nejsou v knihovně postele? fejeton; rozsah 400–700 slov
  3. Vlasy pomáhají: povídka; rozsah 400–1000 slov

Soutěž byla zahájena 1. června a končí 31. října 2019. Bližší informace jsou zveřejněny na webu https://ja-pisu.webnode.cz/.

Autoři, kteří by rádi svá díla publikovali, mohou písemně vyjádřit svůj souhlas, a jejich práce pak budou publikovány na zpravodajských webech, které jsou mediálními partnery soutěže, případně v dalších médiích.

Sledujte webovou stránku soutěže

Než soutěž skončí, budou se na soutěžním webu čas od času objevovat různé doplňující informace, zprávy o tom, jak vše probíhá, i nějaké související zajímavosti. Přibude také informace o tom, co organizátoři plánují s „Goethem“ do budoucnosti (chystá se například rozšíření o cizojazyčné téma).

To ale až později. Dnes platí, že soutěž je v plném proudu a že autoři, kteří se také chtějí zapojit, mohou své dílo poslat na adresu co.goethe.nenapsal@gmail.com.

Kontakty:

Zdeněk Balcar, předseda poroty; e-mail: co.goethe.nenapsal@gmail.com

Saša Musilová, manažerka projektu „Co nikdy Goethe nenapsal“; e-mail: co.goethe.nenapsal@gmail.com

 

Kardiochirurgický tým Krajské zdravotní od loňského května uskutečnil již devět desítek operací

ÚSTÍ NAD LABEM – Tým Kardiochirurgického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labemmá po více než roce od zahájení operativy za sebou již devět desítek úspěšných chirurgických výkonů na srdci.

První operaci – provedení aortokoronárního bypassu – uskutečnil 22. května 2018.  Šlo o důležitý krok ke splnění v současnosti nejdůležitějšího úkolu v oblasti zajištění zdravotní péče pro vedení společnosti Krajská zdravotní, která je se svými pěti nemocnicemi největším zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji. Tím je získání statutu centra komplexní vysoce specializované kardiovaskulární péče pro ústeckou Masarykovu nemocnici.

„Na kardiochirurgickém oddělení již bylo do konce června odoperováno celkem 91 pacientů s nemocným srdcem. Nárůst počtu operací byl sice pozvolný, ale přístup k péči o pacienta zodpovědný, určitě profesionální a pro naše pacienty tudíž naprosto bezpečný. Postupně jsme dosáhli toho, že nám byly vyčleněny současné tři operační dny. Předpokládám, že po dobudování nových prostor pro naše oddělení a navýšení počtu personálu vznikne prostor i pro navýšení počtu operací. Na perfektně odvedenou práci na operačním sále musí navazovat neméně perfektně odvedená práce na jednotce intenzivní a pooperační péče. Tu má na starosti tým zkušených lékařů – kardioanesteziologů a sester, které se nám podařilo získat z jiných kardiochirurgických pracovišť. V současné době tento tým lidí školí již další zdravotníky, kteří se k nám přihlásili z jiných oddělení Masarykovy nemocnice nebo nemocnic mimo Ústecký kraj. Všichni naši pacienti se po operaci zotavili bez závažnějších komplikací a byli propuštění do domácí anebo lázeňské péče,“ ohlíží se za uplynulým obdobím primář kardiochirurgického oddělení MUDr. Miroslav Kolesár.

S významnou podporou Ústeckého kraje se vedení Krajské zdravotní, a. s., podařilo v uplynulém období  uskutečnit další kroky navazující na založení kardiochirurgického oddělení k 1. lednu 2018. Od 1. listopadu loňského roku funguje v rámci ústeckého kardiocentra i kardioanesteziologické oddělení.

Krajská zdravotní, a. s., uspěla ve výběrovém řízení na poskytování akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie, které se uskutečnilo na Ministerstvu zdravotnictví ČR 19. února 2019. V návaznosti na výsledek tohoto výběrového řízení jsou již v současné době uzavřena nebo finalizována kontraktační jednání se zdravotními pojišťovnami (uzavírání smluv o poskytování a úhradě akutní lůžkové péče v oboru kardiochirurgie), přičemž  všechny zdravotní pojišťovny v hlasování při výběrovém řízení vyjádřily ústecké kardiochirurgii podporu.

Dále začaly práce na rekonstrukci prostor v Masarykově nemocnici pro kardiochirurgické oddělení a také projektové práce na novém objektu pro kardiocentrum – kardiologickou kliniku a kardiochirurgii včetně operačních sálů, intenzivní péče, intermediální péče, standardních lůžek a  ambulancí.

„Celé Kardiocentrum Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se přesune do nového pavilonu centrálních operačních sálů s oddělením jednotek intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, které vznikne v areálu na Severní Terase. Společnost předpokládá náklady na vybudování nového pavilonu ve výši zhruba 850 milionů korun. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci a v návaznosti na to předpokládáme přípravu stavby ještě v letošním roce,“ informuje Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

Na spolupráci zaměřenou na oblast kardiovaskulární chirurgie se v minulých dnech dohodla Krajská zdravotní, a. s., s Institutem klinické a experimentální medicíny, s. p. o. (IKEM), který je dalším z pražských spolupracujících zdravotnických zařízení. „Začaly se provádět kardiochirurgické operace, ale z kapacitních důvodů budeme ještě odesílat  část pacientů – na dočasnou dobu – na dvě vybraná pražská pracoviště, Nemocnice Na Homolce a Institut klinické a experimentální medicíny – IKEM. S IKEM spolupracuje především kardiologická klinika. Spolupráce spočívá ve standardním odesílání části rizikovějších nemocných k revaskularizaci myokardu nebo k operaci získané vady. S tímto špičkovým pracovištěm konzultujeme také nemocné vhodné k mechanickým podporám srdce,“ vysvětluje prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, přednosta Kardiologické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Vedle ní bylo založeno v roce 2018 kardiochirurgické oddělení a kardioanesteziologické oddělení, která společně s cévní chirurgií a angiologií tvoří nově vzniklé Kardiocentrum, v jehož čele profesor Červinka stojí.

Kardiochirurgický tým v pondělí 20. května 2019 absolvoval v ústecké Masarykově nemocnici pod vedením certifikovaného proktora školení na nový druh operace, kterou je implantace bezstehové aortální chlopně z miniinvazivního přístupu. „V praxi to znamená, že se naše kardiochirurgické oddělení opět medicínsky posune dále  a následně uskutečněnou operací rozšíříme  portfolio nabízených výkonů,“ konstatoval MUDr. Miroslav Kolesár.

Zdroj: KZ

 

 

error

Sledujte nás na sociálních sítích.