24. 10. 2020

Inspektoři kontrolovali prodejce na Zahradě Čech, k porušení zákona došlo v polovině případech

LITOMĚŘICE – Mimořádnou kontrolní akcí České obchodní inspekce Ústeckého kraje na výstavě Zahrada Čech bylo zjištěno porušení zákona při každé druhé kontrole. Z šestnácti provedených kontrol došlo k nedodržení právních předpisů v osmi případech. Česká obchodní inspekce Ústí nad Labem provedla v druhé polovině měsíce září kontrolu na akci „Zahrada Čech“, která se konala v areálu litoměřického výstaviště.  Zde proběhla tradiční zemědělská výstava a prodej sortimentu jako jsou například sazenice, stromky, květiny, bylinky a další potřeby pro pěstitele. Mimo tyto produkty bylo prodejci nabízeno občerstvení, domácí potřeby, hračky a drobné předměty. V neposlední řadě byl prodejci v hojném množství nabízen burčák. Inspektoři ČOI uskutečnili šestnáct kontrol zaměřených…

ČOI na výstavišti v Lounech odhalila tři porušení zákona

LOUNY – Česká obchodní inspekce Ústeckého kraje provedla v polovině měsíce září mimořádnou kontrolu na výstavě Dům a zahrada na výstavišti v Lounech. Celkem uskutečnila tři kontroly zaměřené na chovatelské potřeby, stánky s občerstvením a bižutérií. U všech třech kontrolovaných subjektů zjistila porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V jednom případě prodávající nevydal doklad o zaplacení s potřebnými náležitostmi, kdy na dokladu nebyly uvedeny zakoupené položky. Ve druhém případě se jednalo o zakoupenou uzeninu, kdy byl zjištěn rozdíl o 10 gramů (ve finančním vyjádření 4 Kč) v neprospěch spotřebitele. V těchto dvou případech byla uložena sankce na místě.   Inspektoři ČOI ve třetím případě, při kontrole stánku s bižuterií,…

 

 

error

Sledujte nás na sociálních sítích.