22. 05. 2019

Rekonstrukce vodojemu v Oseku zahájena

OSEK – Tento týden zahajuje společnost SVS rekonstrukci vodojemu Na Výsluní v Oseku. Stávající vodojem leží cca 1,5 km severozápadně od centra města. Voda je do něj dodávána z úpravny vody Meziboří a z prameniště Hrad Osek.

Jedná se o vodojem o objemu 2×650 m3, který se sestává ze dvou symetrických přesypaných železobetonových monolitických akumulačních nádrží, s přilehlou manipulační komorou a armaturní komorou. Do provozu byl uveden roku 1974. Objekt je ve špatném technickém stavu, protože se projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů.

V rámci investiční akce SVS dojde ke stavební i technologické  rekonstrukci vodojemu. Po stavební stránce dojde k realizaci opatření, která zajistí odvětrávání vnitřních prostorů. Dojde také k rekonstrukci střešního pláště, k sanaci koroze výztuže a k obnovení hydro- a tepelně izolační vrstvy. Bude provedena oprava degradovaných vnějších a vnitřních omítek. Dojde k aplikaci paropropustných impregnačních nátěrů a vodoodpudivých fasádních nátěrů. Dojde k výměně nebo odrezení a nátěrům zkorodovaných kovových stavebních prvků, žebříků a zábradlí. Co se týče vnějších prvků, dojde k opravě vstupních schodů, okapových chodníčků, odvodnění a oplocení. Technologická stránka rekonstrukce se týká akumulační nádrže a manipulační komory, tj. výměny a doplnění původního zkorodovaného a inkrustovaného potrubí a armatur. Nové potrubí bude v akumulacích ze svařovaného nerezu, ostatní potrubí z litiny. Dojde také ke kompletní rekonstrukci elektroinstalace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. února 2017. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (8. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 4. září 2017.

Rekonstrukce bude probíhat za provozu vodojemu, neboť vodojem je dvoukomorový, a zhotovitel po dohodě s provozovatelem přislíbil učinit taková hygienická opatření (oddělení montážních prostorů), že bude vždy jeden zásobník v provozuschopném stavu.

Zdroj: SVS/Foto: Ilustrační

Komentáře nejsou povoleny

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích.