18. 07. 2019

Likvidace potravin v provozovně Kantýna ve sklářském závodě v Dubí

DUBÍ – Dne 16. 8. 2018 provedli ústečtí hygienici kontrolu v provozovně Kantýna ve sklářském závodě, Ruská 84, Dubí, jejímž provozovatelem je PETITA s.r.o., Masarykova 1602, Teplice, IČ 49099850.

Při státním zdravotním dozoru byly v mrazící truhle ve skladu kantýny nalezeny zamražené zcela neoznačené potraviny, bez nabývacích dokladů, a to 2 kbelíky polévky (celkem cca 5 l), párky, klobásy (celkem 500 g) a pečivo (20 ks rohlíků a 5 ks koláčků), čímž nebyly splněny požadavky na zajištění sledovatelnosti čl. 18 odst. 1, 2, 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Jednalo se o potraviny neznámého původu, tedy potraviny, které nejsou bezpečné dle čl. 14 odst. 1, odst. 2 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, neboť nebyl prokázán výrobce, datum výroby, dodržení výrobcem doporučených skladovacích podmínek a doby spotřeby, a tím dodržení jejich kvality a bezpečnosti, ačkoli ve všech fázích zpracování a distribuce potravin je nutné zajistit jejich bezpečnost.

Zjištěný stav nevylučoval možnost ohrožení zdraví strávníků, provozovateli byla proto na místě rozhodnutím dle § 84 odst. 1 písm. u) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví nařízena likvidace uvedených potravin a uložena sankce dle § 92f odst. 4 písm. a) bod 12. zákona č. 258/2000 Sb.

ZDROJ: oddělení hygieny výživy, územní pracoviště Teplice/Foto: Ilustrační

 

Komentáře nejsou povoleny

 

 

error

Sledujte nás na sociálních sítích.