22. 09. 2018

K povinnému zápisu do mateřinek nepřišlo mnoho rodičů s dětmi

BÍLINA – Od letošního roku platí změny v předškolním vzdělávání, které s sebou nesou nové povinnosti pro děti a jejich rodiče. Nově pro děti v předškolním věku vzniká povinnost předškolní docházky. Předškolní vzdělávání je povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky. Pro školní rok 2017/2018 se tedy bude týkat dětí, které se narodily od 1. září 2011 do 31. srpna 2012.

Na to navazuje povinnost zákonného zástupce dítěte přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to v kalendářním roce, ve kterém počíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Ředitelky bílinských mateřských škol obdržely od Městského úřadu v Bílině seznam dětí, kterých se bude od 1. září 2017 týkat povinná předškolní docházka a které měly být přihlášeny k zápisu. Termín zápisů všech mateřských škol v Bílině byl stanoven na 10. května 2017. K zápisům však spousta rodičů s dětmi, které tuto povinnost mají, nedorazila. Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek. Lze chápat, že zavedení povinné předškolní docházky od 1. září 2017 je pro rodiče novinkou, na kterou nestačili zareagovat, nicméně je nutné věc řešit.

Všechny bílinské mateřské školy mají společný školský obvod celého území Bíliny. To znamená, že pokud mají zákonní zástupci dítěte trvalé bydliště na území Bíliny, bude pro dítě, u kterého vznikla povinnost předškolní docházky, vždy místo na některé mateřské škole, kterou zřizuje město Bílina.

Komentáře nejsou povoleny

 

Sledujte nás na sociálních sítích.