20. 06. 2018

BÍLINA: Dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti lze stále čerpat

BÍLINA – V roce 2018 lze opět čerpat finanční dotaci z rozpočtu města pro zdravotně postižené nezletilé děti. Žádost je možné podat až do 30. září 2018. Podmínky pro získání finančního příspěvku na zkvalitnění života zdravotně postiženého nezletilého dítěte, které je dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu, je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením označeným symbolem ZTP a ZTP/P a má trvalé bydliště na území města Bíliny upravují Pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti. Pravidla pro poskytování dotace včetně formuláře žádosti jsou dostupné na webových stránkách www.bilina.cz – Městský úřad – Odbory MěÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví –…

Celý článek

Žloutenka na ústecku

ÚSTECKO – Epidemický výskyt virové hepatitidy A (VHA) započal z kraje roku 2017, první případ je datován k 31. 1. 2017. Z počátku probíhal výskyt převážně ve velkých rodinách problémových lokalit, jako je Krásné Březno. Přes pokles během prázdnin, daný spíše skrytým a bezpříznakovým průběhem u dětí došlo se začátkem školního roku 2017/2018 k masivnímu vzplanutí epidemie a při intenzivním pátrání v rodinách a školních kolektivech bylo zjišťováno více než třicet případů týdně. Byla provedena rozsáhlá protiepidemická opatření ve školních kolektivech zahrnující postexpoziční profylaktické očkování v postižených kolektivech a mimořádné očkování prvních stupňů základních škol postižených lokalit. Od poloviny listopadu došlo…

Celý článek

Krajská zdravotní připravila v rámci světového dne glaukomu preventivní měření nitroočního tlaku

  ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní, a. s., se připojí ke Světovému týdnu glaukomu. Akce proběhnou na zdravotnických pracovištích v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Děčín, o. z.  Oční klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.: Úterý 13. března 2018, 12:00 – 16:00 hodin – Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Návštěvníci budou moci nahlédnout do prostor kliniky a nechat si preventivně změřit nitrooční tlak. Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, budova G, přízemí Čtvrtek 15. března…

Celý článek

ZELENÝ ZÁKAL: V Ústecké Masarykově nemocnici provedli unikátní oční operaci

ÚSTÍ NAD LABEM – Lékařský tým Oční kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uskutečnil na konci minulého týdne pod vedením přednostky MUDr. Ivany Liehneové, Ph.D., další unikátní operaci. Jako jedni z prvních v České republice provedli výkon, při kterém byl pacientovi do oka vložen gelový implantát XEN ke snížení nitroočního tlaku při léčbě primárního glaukomu s otevřeným úhlem. Jedná se o miniaturní implantát vyrobený z gelového materiálu, který byl vyvinut s cílem zjednodušit a zrychlit filtrující operace a zároveň snížit riziko některých perioperačních a…

Celý článek

POZOR na děti i domácí mazlíčky, město provede preventivní deratizaci

TEPLICE – V rámci prevence nadměrného výskytu hlodavců provede Magistrát města Teplice, prostřednictvím odborné firmy ATALIAN CZ s.r.o., preventivní periodickou povrchovou deratizaci. Deratizace bude probíhat od 12. 3. 2018 a bude ukončena 20. 4. 2018 na katastrálním území Teplice, ohraničené čtvrtí Hudcov až Sobědruhy. Prováděcí firma ATALIAN CZ s.r.o. uskuteční deratizaci s nástrahami, které nejsou klasifikovány ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách v platném znění, jako jedy. Nástrahy budou umístěny na místech přístupných veřejnosti do jedových staniček, které znesnadňují přístup dětem a domácímu zvířectvu. Deratizované objekty a prostory i deratizační staničky uložené na volném prostranství budou označené…

Celý článek

Přijďte si zacvičit pro dobrou věc. Maraton s roztroušenou sklerózou již tuto sobotu na ZŠ Buzulucká

TEPLICE – Desítky lidí z Teplic a okolí si v sobotu 3. března nazují tenisky, oblečou sportovní oděv a vyrazí do tělocvičny ZŠ Buzulucká. Startuje tady totiž Maraton s roztroušenou sklerózou (MaRS). Sportu chtiví účastníci akce se připojí k dalším stovkám lidí po celé republice, kteří se rozhodli podpořit nemocné a účastní se 24hodinového cvičebního programu. Akci už posedmé pořádá Nadační fond IMPULS společně s teplickým MS centrem a organizací Roska Teplice Sportovně dobročinný maraton MaRS začne v pátek odpoledne na základně v Praze, kde se tradičně cvičí nepřetržitě celých 24 hodin. V průběhu se postupně přidávají další města a pomocí telemostu se s Prahou propojují….

Celý článek

Ústecká neurochirurgie reprezentovala Evropu na Panpacifickém kongresu v americkém Honolulu

ÚSTÍ NAD LABEM – Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., dala o sobě opět vědět na mezinárodním poli špičkové moderní medicíny. Evropu reprezentoval přednosta kliniky profesor MUDr. Martin Sameš, CSc., spolu s profesorem Mathiesenem z Karolinska Hospital ve Stockholu a profesorem Mastronardy z Říma. Panpacifický kongres je tradičně organizován v americkém Honolulu pro oboustrannou geografickou dostupnost a pro sdílení zkušeností mezi americkými a japonskými neurochirurgy. Na letošní devátý ročník byli přizváni také evropští specialisté spolu s přednostou kliniky profesorem MUDr….

Celý článek

Dárky pro Krajskou zdravotní zpříjemní pobyt dětem na ústecké dětské klinice

ÚSTÍ NAD LABEM – Dárky v hodnotě pět tisíc korun věnovala Bc. Pavlína Pittnerová zdravotnickému personálu Dětské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Předání proběhlo ve čtvrtek 8. února 2018 v prostorách ústeckého Centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti.  „Přihlásila jsem se do soutěže KiK Tvář roku 2017, kdy jsem se dostala až do finále mezi osm účastnic. Jako finalistka jsem dostala možnost vybrat si jeden charitativní projekt. Rozhodla jsem se pomoci ústeckému Centru vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti. Nakoupili jsme konvice,…

Celý článek

Sauna v plavecké hale v Bílině po rekonstrukci zahajuje provoz

BÍLINA – V pátek 9. února bude po rekonstrukci znovu zprovozněna suchá sauna a občerstvení v plavecké hale v Bílině. Objekt B plavecké haly, tedy část se saunou a občerstvením, se začal opravovat začátkem července, ihned po skončení sezóny. Vstupní hala a prostor občerstvení zůstaly na svém místě, přibylo však zázemí pro obsluhu. Kapacita osmi osob v sauně a dvaceti osob v šatně zůstala zachována, prostor se ale celkově zvětšil. Vše je přizpůsobeno i pro návštěvu handicapovanou osobou. Sauna dostala zcela novou kabinu, vyměněné byly i povrchy a ostatní zařízení a vybavení. Provoz je nyní moderní, efektivní a odpovídající platným hygienickým předpisům….

Celý článek

Háčkované chobotničky zpříjemní nedonošeným dětem pobyt v nemocnici

ÚSTÍ NAD LABEM – Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., získalo v úterý 6. února 2018 padesát háčkovaných chobotniček pro nedonošená miminka. Zástupkyně Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem Helena Svatková je předala Mgr. Markétě Svobodové, hlavní sestře ústecké Masarykovy nemocnice. „Pro nedonošené novorozence mají chobotničky velký význam jak z lidského, tak medicínského hlediska. Nejenže děti zklidňují, miminka si s chapadýlky hrají a mnohem méně se personál oddělení setkává s tím, že si vytahují kanyly nebo výživové sondy. Chobotnička bývá první hračkou pro miminko po jeho narození, kterou si díky dárcům odnáší domů,“ uvedla Mgr. Markéta…

Celý článek

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích.