22. 05. 2019

Bílina podá žalobu proti rozhodnutí ÚOHS o vyhlášce regulující hazard

 

BÍLINA – Dne 13. listopadu 2017 vydal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v Brně (ÚOHS) druhostupňové rozhodnutí, kterým zamítl rozklad města Bílina proti předcházejícímu rozhodnutí ÚOHS, že regulace provozování sázkových her a loterií na území města v obecně závazných vyhláškách, umožňující provozování sázkových her a loterií pouze na čtyřech místech města Bíliny, je od roku 2013 v rozporu se soutěžně-právními předpisy.

Zamítavé druhostupňové rozhodnutí však není pro město, které se se závěry ÚOHS v žádném případě neztotožňuje, konečným řešením. Město má nyní možnost podat proti tomuto rozhodnutí správní žalobu k nezávislému soudu, přičemž o podání žaloby již rozhodlo. Město zároveň rozhodlo, že soud požádá o odložení vykonatelnosti rozhodnutí ÚOHS až do konečného rozhodnutí o jeho žalobě. Pokud soud této žádosti vyhoví, bude v současnosti stále platná obecně závazná vyhláška č. 10/2015, která bude platit až do konečného soudního rozhodnutí.

V souvislosti s rozhodnutím ÚOHS o regulaci hazardu na jeho území, město Bílina ještě připomíná, že právní úprava, o kterou ÚOHS své rozhodnutí opírá, je poměrně nová, chybí k ní jakákoli rozhodovací praxe a při aplikaci na oblast hazardu vyvolává zásadní výkladové problémy. Je navíc sporné, zda zásah ÚOHS do regulace hazardu obcemi není dokonce protiústavní. Soudy tak mohou o otázkách posuzovaných ÚOHS rozhodnout zcela opačně.

Autor: Pavlína Nevrlá

Komentáře nejsou povoleny

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích.